Krever Stortingsmelding om BPA

Stortingsbygningen og Eidsvolls plass.

Et flertall i Helse- og omsorgskomiteen krever at Regjeringen følger opp NOU 2021:11 – Selvstyrt er velstyrt.

Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus, fremmet følgende forslag da komiteen behandlet Folkehelsemeldingen:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en stortingsmelding om ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) basert på NOU 2021:11 Selvstyrt er velstyrt. Stortinget ber regjeringen komme tilbake på egnet måte.»

I 2019 nedsatte Solberg- regjeringen BPA- utvalget. Etter om lag to års arbeid avga utvalget sin Norsk Offentlig Utredning (NOU). Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm var en del av BPA- utvalget.

Etter at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol fikk overlevert NOU’ en fra utvalget, har ingenting skjedd fra regjeringens side. 

Nå blir derimot Regjeringen utfordret av Stortinget om å legge frem en stortingsmelding.

Representantene for Arbeiderpartiet og Senterpartiet stemte i mot forslaget om Stortingsmelding.