Administrativt ansatte

Ledelsen

Vibeke Marøy Melstrøm

Generalsekretær​

Tfl.: + 47 32 88 23 30

Vibeke Marøy Melstrøm (f. 1967) har tidligere jobbet som blant annet assisterende daglig leder, fagsjef, BPA-rådgiver og vært nestleder i Ulobas styre.

Aage Gjesdal

Nestleder og konstituert avdelingsleder for Samfunnspolitisk avdeling

Tlf.: + 47 32 88 23 10

Stig Morten Skjæran

Nestleder og avdelingsleder for Personlig assistanse

Tlf.: +47 32 88 23 03


Eva Marie Schreiber Kanzler

Avdelingsleder for HR/Innovasjon og konstituert daglig leder for Uloba AS

Tlf.: +47 32 88 24 59

Ledelsens rådgivere

Knut Flaaum

Spesialrådgiver, Strategi og utvikling

Tlf.: + 47 32 88 23 23

Knut Flaaum (f. 1960) har tidligere vært daglig leder og arbeidene styreleder i Uloba.

Ann Kristin Krokan

Politisk seniorrådgiver

Tlf.: 32 88 23 57

Frode Christensen

Foretaksjurist

Tlf.: 32 88 23 81


Marianne Wang Teigstad

Spesialrådgiver jus/HR

Tlf.: 32 88 23 48

Samfunnspolitisk avdeling

Aage Gjesdal

Avdelingsleder

Tlf.: + 47 32 88 23 10

Team for analyse, kontrakter og politikk

Aage Gjesdal

Teamleder analyse, kontrakter og politikk

Tlf.: 32 88 23 10

Egil G. Skogseth

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf.: + 47 32 88 24 56

Henriette Nielsen

Politisk rådgiver

Tlf.: 32 88 23 31

Jeanette Siren

Kontraktsadministrasjonskonsulent

Tlf.: + 47 32 88 23 12


Kristin Torske

Politisk rådgiver

Tlf.: 32 88 23 93

Kåre Hunstad

Senior kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: + 47 32 88 24 71

Laila Bakke

Seniorrådgiver analyse og statistikk

Tlf.: + 47 32 88 24 92


Lena Elisabeth Jensen

Kontraktsadministrasjonskonsulent

Tlf.: 32 88 24 03

Maria Elisabeth Hagen

Kundeansvarlig

Tlf.: 32 88 24 73

Martine Eliasson

Politisk rådgiver

Tlf.: + 47 971 46 583

May Nina Hansen Auby

Politisk rådgiver

Tlf.: 32 88 23 88

Silje Rek French

Kundeansvarlig

Tlf.: 32 88 24 88

Team for kampanje og medlemsstøtte

Anneth Nielsen

Teamleder kampanje og medlemsstøtte

Tlf.: 32 88 23 67

Birgitte Daniella Nicolaysen

Kreativ leder

Tlf.: + 47 32 88 24 52

Thomas Myhre

Grafisk designer

Tlf.: + 47 32 88 23 32

Geir Jonny Småge

Medlemsveileder

Tlf.: 32 88 23 08

Hans Hjellemo

Senior kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: + 47 32 88 24 14

Helle-Viv Helle Magnerud

Medlemsveileder

Tlf.: 32 88 24 19


Janne Britt Engebretsen

Markedskoordinator

Tlf.: 32 88 23 39

Tone Skavhaugen

Medlemsveileder

Tlf.: 32 88 24 16

Hilde Hougen Lygre

Markedskoordinator (vikariat)
Tlf.: 32 88 23 94

Team for kommunikasjon


Simen Kjelsrud

Kommunikasjonsleder

Tlf.: 415 67 503

Mari Liljenstrøm

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: + 47 32 88 23 71


Mone Celin Skrede

Kommunikasjonsrådgiver

Tlf.: + 47 959 33 194

Andrea Pharo Ronde

Kommunikasjonsrådgiver
Tlf.: + 47 32 88 23 57

HR/Innovasjon

Eva Marie Schreiber

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 24 59

Elin Rise

Prosjektleder

Tlf.: 32 88 23 52

Lars Kåre Fodnes

Seniorrådgiver HR

Tlf.: 32 88 23 27

Rådgiveravdelingen

Stig Morten Skjæran

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 23 03

Mirnesa Balagic

HMS-konsulent

Tlf.: 32 88 24 12

Kurs- og kompetanseteam

Tine Østberg Wiig

Teamleder

Tlf.: 32 88 23 16


Bjørn Thorsen

Seniorrådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 23 13

Grethe Rigmor Olsen

Seniorrådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 23 74

Jane Hansen Svanheld

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: 414 04 749

Kari Anette Øverli

Rådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 23 95

Kjersti Buer Dolve

Rådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 24 66

Marte Imingen

Rådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 23 70

Mohammed Etminan

Rådgiver kompetanseutvikling

Tlf.: 32 88 23 51

Morten Røkeberg

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: + 47 32 88 24 60

Thomas Idem

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: + 47 92 46 78 10

Rådgiverteam 1

Magne Hetlevik

Teamleder

Tlf.: 32 88 24 69

Ane Gisholt Gustavsen

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 24 83


Elisabeth Johansen

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: 32 88 23 91


Hilde Sofie Nilsson

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 24 79

Ihra Lill Scharning

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 53

Ingeborg Aurora Øverli

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 24 93

Iva Srot

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 38

Jørgen Johansen

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 04

Mette Cecilie Måleng Offerdal

BPA-konsulent

Tlf.: 32 88 23 84

Øyvind Saltvedt

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: 32 88 23 18

Fred Buhagen Syversen

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: 46 70 14 42

Janne Berit Ibsen

Rådgiver for medarbeidsledere

Tlf.: 46 70 24 58

Rådgiverteam 2

Terje Pedersen

Teamleder

Tlf.: 32 88 23 17

Ellen Fossheim Johansen

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 79


Ellinor Nes Aune

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 92


Eva Liz Moen

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 69

Grete Linn Haldorsen

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 60

Kent Børge Einseth

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 41

Laila Eide

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 83

Svein Arne Vabø

Senior BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 33

Søren Kjendlie

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 96

Trine Fissum

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 23 21

Anita Holmesland

BPA-rådgiver

Tlf.: 32 88 24 91

Ulobas supportsenter

Kjerstin Dahl Hillestad

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 24 58

Geir Nielsen

Senior fagansvarlig

Tlf.: 32 88 23 43

Per Halvor Moum

Supportansvarlig lønn og personal

Tlf.: 32 88 24 51


Helle Merete Nordli Andersen

Supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 26


Monika Råket

Sentralbord-/supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 24 95


Andreas Rollheim Melby

Sentralbord-/supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 25

Johannes Ramstad Finnanger

Supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 37

Petter Schupp Kaupang

Sentralbord-/supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 20

Jon Ivar Dypedal

Sentralbord-/supportmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 98

Personaladministrasjon

Kjerstin Dahl Hillestad

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 24 58

Team Lønn

Cecilie Frivoll

Prosessleder lønn

Bente Stensrud

Prosessleder lønn

Tlf.: 32882345

Berit Sandsaunet Lein

Senior lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 23 44

Bihayo Mwene Kashindi

Kvalitetskontrollør

Tlf.: 32 88 24 18

Birgitte S.I. Gundersen

Senior lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 23 47

Britt Eva Sørbakk

Lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 23 59

Cecilie Thorvaldsen

Senior lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 23 64

Hege Fordelsen

Senior lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 24 17

Team Personal

Merete Ulvin Baltzersen

Personalkonsulent

Tlf.: 32 88 23 42

Christine Irestedt Horne

Prosessleder personal

Tlf.: 32 88 24 62

Jo Benjamin Iversen

Arbeidstidskonsulent

Tlf.: 32 88 23 55

Cathrin Janøy

Personalkonsulent (i permisjon)

Tlf.: 32 88 23 35

Eirik Bø Johansen

Forvaltningsansvarlig personal

Tlf.: 32 88 24 72


Silje Mangen Kastad

Personalkonsulent (vikar)

Tlf.: 32 88 23 59

Økonomi/finans

Dag-Helge Kleven

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 24 85

Kari Rokke

Senior økonomikonsulent

Tlf.: 32 88 23 05

Gerd Elisabeth Farstad

Kontroller

Tlf.: 32 88 23 73

Kerstin Margareta Bang

Regnskapsmedarbeider

Tlf.: 32 88 23 72

Tor Arne Kristiansen

Fagansvarlig innkjøp

Tlf.: 32 88 23 19

Heidi Næss

Senior lønnskonsulent

Tlf.: 32 88 23 77

Jan Fredrik Hagen

Junior kontroller

Tlf.: 922 78 451

Kontortjenester

Stine Merethe Hovde

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 23 87

Hege Nanna Klever

Dokumentkontroller

Tlf.: 32 88 24 15

Lillian Urbanski

Fagansvarlig produksjon og dokumentbehandling

Tlf.: 32 88 24 81


Britt Kristin Tuft

Kantinemedarbeider/ resepsjonist

Cato Reinsbo Arntsen

Fagansvarlig kantine

Tlf.: 32 88 24 09


Erik Kristian Fureid

Fagansvarlig drift

Tlf.: 32 88 23 24

Maria Michela Evensen Holm

Kontorassistent

Mikael Skille Henriksen

Driftsassistent

Tlf.: 32 88 23 86

Nora Hennum

Kontorassistent


Patience Berko

Kantinemedarbeider

Tlf.: 32 88 24 95

Gunn Breivik Johnson

Dokumentkontroller

Tlf.: 32 88 23 02

IT-avdelingen

Tom Losnedahl

Avdelingsleder

Tlf.: 32 88 24 78

IT-applikasjonsforvaltning

Andreas Henden

Applikasjonsansvarlig økonomisystemer

Tlf.: 32 88 23 01

Anita Sporstøl Eriksen

Prosjektleder IT

Tlf.: 32 88 24 04


Bjørn Tore Jakobsen

Virksomhetsarkitekt

Tlf.: 32 88 24 82

Halvor Even Blindern

Systemutvikler

Telefon: 32 88 24 65

Kjell Vegard Anfinsen

Senior systemutvikler

Tlf.: 32 88 24 08

Linn Kristoffersen

Fagspesialist universiell utforming

Tlf.: 32 88 24 02

Merete Siggaard

Applikasjonsansvarlig portaltjenester

Tlf.: 32 88 23 33

Ragnar Holst

Seniorkonsulent front-end & design

Tlf.: 32 88 23 28

Yngve Jarand Kjelgum Hestem

Systemutvikler

Telefon: 32 88 23 68

IT-driftsavdeling

Andreas Semb

IT-servicemedarbeider

Tlf.: 32 88 24 07

Geir Munkhaug

Faggruppeleder driftsavdeling

Tlf.: 32 88 23 11

Lasse Barthel

Konsulent IT-support

Tlf.: 32 88 23 75

Martin Bergvill

Konsulent IT-support

Tlf.: 32 88 24 84

Mathias Johansson

Fagspesialist Microsoft 365

Tlf.: 32 88 24 87


Nesrin Elif Arikan

Forvaltningsansvarlig Microsoft 365

Tlf.: 32 88 24 86

Per Oddvar Skåre

Sikkerhetsansvarlig IT

Tlf.: 32 88 23 34

Thomas André Peelen

IT-servicemedarbeider

Tlf.: 32 88 24 55