– Kommunen stjeler livet mitt

Sissil Nordstrøm har kort, lysebrunt hår, blå øyne bak bruninfattede briller og rutet hettejakke på seg. Hun har et sølvfarget halskjede på seg, og i bakgrunnen er det toginteriør.

Sissil Norstrøm Haugen har hatt BPA i nærmere 20 år. Nå skal Hamar kommune spare penger, og dermed blir 42- åringen flyttet over til praktisk bistand fra kommunen.

– Kommunen raner meg for livskvalitet og stjeler livet mitt, sier Sissil.

– Før jul skar politikerne i BPA- budsjettet. I sum skal kommunen spare småpenger i det store bildet. Alle med vedtak på under 25 timer, mister sin ordning med Brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Sissil har fått beskjed om at hun får beholde vedtaket på ti timer assistanse i uken, men hun får ikke lenger bruke timene fritt i kalenderåret. Det betyr at hun ikke får spare timer til aktiviteter hun har glede av i hverdagen.

Mister driftskonto

Sissil mister også sin driftskonto, en ordning hvor hun får dekket utgifter til assistenter, for eksempel på reiser. Kommunen svarer at assistentene skal få ledsagerbevis. Men ledsagerbeviset kan aldri erstatte driftskontoløsningen.

– Jeg har ikke økonomi til å dekke tidligere driftskontoutgifter, så her forsvinner livskvalitet, muligheter til å delta og ha et fritt og aktivt liv, sier Sissil.

Hun er aktiv i foreningslivet og dermed reiser med andre medlemmer. Hun er også glad i konserter, men her vil hun ikke slippe inn over alt med ledsagerbeviset.

– BPA er viktig både for min fysiske og psykiske helse, sier Sissil.

Kraftige protester

Partiet Sentrum er det eneste politiske miljøet som har reagert på det som nå skjer. De andre partiene velsigner at funksjonshemmede med under 25 timers vedtak, skal få en vanskeligere hverdag.

I følge Hamar Arbeiderblad vil det kommunale Rådet for funksjonshemmede, nå engasjere seg. Shaqir Rexhaj er leder av Norges Handikapforbund i Innlandet. Til Hamar Arbeiderblad sier han: – Dette er helt uakseptabelt. Han mener omorganiseringen er diskriminerende og en katastrofal løsning.

Merete Nissen Westgaard er konstituert leder av tjenester til hjemmeboende i Hamar kommune. Hun sier til Hamar Arbeiderblad at tjenestemottakerne skal merke minst mulig til endringer.

– Innholdet i tjenesten er ikke ment å bli endret, men fleksibiliteten vil av noen oppleves å bli innskrenket ved at muligheten til å spare timer faller bort. Intensjonen er at hver bruker skal få bistand av faste assistenter, med at én ansatt har ansvaret og at de har én kjent til. Vi vil legge til rette for en god relasjon mellom bruker og ansatt, sier Westgaard.

Spare penger?

En tidligere veileder laget av KS, NHO og Virke, viser at en time kommunal praktisk bistand i dag i snitt koster 670 kroner timen.

Snittprisen på BPA i Norge i dag er drøyt 460 kroner timen.

Hamar kommune fornyet sin BPA-avtale med Uloba i januar i år til en timepris av 466 kroner.

Her kan du lese sakene om Hamar kommunes BPA-praksis:

https://www.h-a.no/sier-opp-avtaler-med-private-firmaer-brukerne-skal-merke-minst-mulig/s/5-139-1241010https://www.h-a.no/vi-aksepterer-ikke-en-verre-hverdag-for-mennesker-med-nedsatt-funksjonsevne/o/5-139-1256104

https://www.h-a.no/hamrer-los-mot-kommunen-vi-vil-gjore-alt-vi-kan-for-a-stoppe-dette/s/5-139-1262693