Elverum

Har du en funksjonsnedsettelse og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Elverum kommune tilbyr BPA-tjenester gjennom Uloba.

Hvem kan søke?

For å ha rett på BPA, må du være:

  • Under 67 år
  • Ha behov for tjenester utover 2 år
  • Ha behov for tjenester minst 25 timer per uke

For søker under 18 år, må en av foresatte kunne fungere som arbeidsleder. Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne jfr. helse- og omsorgstjenesteloven. Du har ikke rett til å få din hjelp organisert som BPA når hjelpen du får krever at det er flere én tjenesteyter til stede. BPA om natten innvilges kun dersom man har behov for kontinuerlig tilsyn.

Slik søker du om Uloba som BPA-leverandør

Ulobas tilstandskartlegging dokumenterer at hele 65 av Norges kommuner ikke har innvilget noen funksjonshemmede den personlige assistansen (BPA) de har rett på. Manglende assistanse er på klagetoppen hos statsforvalterembetene, og på topp når det gjelder å gi klager medhold.

Før du søker

  • Ha klart alle personopplysninger om deg / den du søker for
  • Ha kontaktinformasjon om fastlegen
  • Og eventuelt kontaktperson på skole / barnehage
  • Lag en kort personlig begrunnelse der du forteller hva som er viktig for deg, og hva trenger du hjelp/støtte til i hverdagen
  • Ha klart alle personlige opplysninger og legg ved
  • Ha tilgang på en printer til å skrive ut søknaden
  • Konvolutt og frimerke

Vil du bytte BPA-leverandør til Uloba?

Du kan når som helst bytte leverandør av brukerstyrt personlig assistanse (BPA), men du må forholde deg til oppsigelsesfristene i kontrakten. Skal du bytte leverandør må du saksbehandleren din i kommunen beskjed, og legge ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra leverandør og hvilken leverandør du ønsker i stedet.