Jubileumsbok er på vei

[ingress]I forbindelse med 30-årsjubileum gir Uloba ut bok. Tanken er å tegne et bilde av Uloba sin likestillingshistorie gjennom 30 år.[/ingress]

Birgitte Daniella Nicolaysen er redaktør. Hun synes det er utrolig gøy at boken nå endelig blir en realitet.

– Dette er et prosjekt som har vært planlagt før, men så har det stoppet opp før vi har kommet ordentlig i gang. Nå er budsjettet satt og illustratør og forfatter er godt i gang med sitt arbeid. Nå blir det bok!

Det blir en bok med mange historier. Det er en bok man kan lese, legge fra seg og ta frem igjen uten å ha mistet den store sammenhengen. Hver og en historie er unik og gir ulik forståelse av likestillingskampen.

Fra bruker til borger

I boken får du blant annet møte menneskene bak organisasjonen, du får lese om hvordan Uloba gikk fra å omtale «brukere» til å bli «borgere», herav «Borgerstyrt personlig assistanse». Du kan også lese mer om hvor og hvordan idéen til Stolthetsparaden ble dannet.

Lena Storvand er en av forfatterne av boken. Hun har nærmere 30 år bak seg som journalist- og kommunikasjonsarbeider. Blant annet har hun jobbet 20 år i Dagbladet. Storvand har nettopp gjort seg ferdig med gründerportettene og kan fortelle at hun har vært med på litt av en reise.

– Gjennom omfattende portrettintervjuer har jeg lært gründerne i Uloba å kjenne. Jeg forberedte dem på at jeg kom til å spørre om alt mulig – smått og stort. Jeg har gått kronologisk til verks, og tatt både korte og lange byks langs tidslinjen, fått omriss av noe, og dypdykket i annet, alt med dette for øyet: Hvem er du? Hvordan fikk nettopp du denne indre driven, denne maraton-motivasjonen for funksjonshemmedes kamp for likestilling?

Lærerikt for forfatteren

Videre forteller hun om et grundig arbeid med mange intervjurunder. Til sammen endte bare portrettintervjuene på 28 Word-sider med notater. Hun ønsker også å rose gründerne, blant annet for den åpenheten og fortellergleden de har vist henne underveis.

– Jeg er så takknemlig for at gründerne deler hendelser, minner og erfaringer med meg. Et portrett kan selvsagt ikke speile et helt liv, men ut ifra våre samtaler forsøker jeg å pusle sammen en del sentrale brikker i det enorme puslespillet som kalles livet. Det er et krevende og utrolig givende arbeid, sier hun og fortsetter:

– Jeg har lært masse om et prosjekt jeg hadde lite eller ingen kjennskap til fra før.

Jubileumsåret skal markeres på en spesiell måte. Det handler mye om å inspirere og motivere til videre kamp. Stå sammen som en felles organisasjon, et stort fellesskap. Samtidig er det en måte å forevige og å ta vare på historiene og menneskene bak organisasjonen på. Uloba har vært med på å endre mange menneskers liv gjennom 30 år, og det skal vi fortsette med i mange år til.

Underveis i prosjektet har det skjedd masse. Leif Sylling, den eldste av Uloba sine gründere døde i begynnelsen av april. Det gjør selve prosessen med intervjuene ekstra spesiell.

– Jeg er inderlig glad for at portrettet av Leif Sylling ble ferdigstilt før han gikk bort, avslutter Storvand.

Det er ikke satt noen endelig dato for utgivelse, men det blir i løpet av jubileumsåret 2021. Vi gleder oss!