Høyre fikk flertall

Oslo etablerer sentralt BPA-kontor.

Skal det endelig bli slutt på diskrimineringen av funksjonshemmede i bydelene i Oslo? Høyre fikk flertall for sitt forslag i Oslo bystyre om å etablere en sentralenhet som skal håndtere alle BPA- vedtak.

En undersøkelse som Uloba foretok i Oslo, viste at 40 prosent av funksjonshemmede ikke fikk innvilget nok assistansetimer.

I 2021 behandlet Kontrollutvalget i Oslo kommune en sak som handlet om bydelenes BPA- praksis. I saksinnstillingen het det: <Tildeling og oppfølging av brukerstyrt

personlig assistanse – viser en lite tilfredsstillende praksis hos enkelte bydeler knyttet til tildeling ogoppfølging av vedtak om BPA. 

Oslo bystyre behandlet samme sak og vedtok: De samlede funn i rapporten og

den deskriptive undersøkelsen av alle bydelenes behandling av de samme fiktive søknadene, viser store forskjeller i saksbehandlingen.

Oslo kommune ba revisjonsselskapet Ernst& Young undersøke tilstandene for BPA i bydelene. Og selskapet konkluderte også med store forskjeller i saksbehandlingen. Ernst& Young foreslo å opprette en sentral enhet som kan håndtere alle saker som handler om tildeling av BPA- timer.

Helsebyråden i Oslo tok ansvar og ba Oslo bystyre behandle saken. Men Helsebyråden (AP) ønsket ikke å etablere en sentral enhet. De foreslo i stedet å bevilge penger til opplæring i bydelene.

Helse og sosialpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Hassan Nawas, fremmet imidlertid forslag om å etablere et sentralt BPA- kontor, med en prøvetid på to år. Og Høyres forslag fikk onsdag flertall og støtte fra Venstre, KrF, Folkets parti, FrP, Senterpartiet og Rødt.

Arbeiderpartiet, SV og MDG stemte imot.