Helsebyråden lukker øynene for diskriminering

Helsebyråd Marthe Scharning Lund i Oslo kommune. Foto: Sturlason

Flere funksjonshemmede i Vestre Aker står nå i fare for å miste sine BPA-ordninger. Helsebyråd Marthe Scharning Lund i Oslo kommune vil ikke gripe inn mot den systematiske diskrimineringen i bydelen.

Flere funksjonshemmede i Vestre Aker er opprørt over meldingen de har mottatt av bydelen. Ifølge vedtaket mister de BPA-ordningene sine ved utgangen av mai måned.

Påpeker grove saksbehandlingsfeil

Blindeforbundets juridiske rådgiver Eivind Knudsen skriver at BPA- oppsigelsen skjer etter samlebåndprinsippet, uten at det er foretatt individuelle vurderinger av tjenestemottakers behov. 
– Jeg kan på stående fot referere til seks saker derfra som går på det samme – at BPA opphører fra utgangen av mai.  Og ikke bare det:  Samtlige vedtak er skrevet av samme saksbehandler, og har de samme skrive- og slurvefeilene på de samme stedene i teksten.  Begrunnelsen er også besynderlig sammenfallende.  Med andre ord; dette er ikke forsvarlig saksbehandling av enkeltvedtak i det hele tatt, men saksbehandling etter samlebåndprinsippet, der man gjentar sine egne trykkfeil. 

Samtlige vedtak er skrevet av samme saksbehandler, og har de samme skrive- og slurvefeilene på de samme stedene i teksten.  Begrunnelsen er også besynderlig sammenfallende. 

Eivind Knudsen, juridisk rådgiver i Blindeforbundet

Mister livskvalitet

Kari Brevik er en av dem som nå mister sin BPA. Hun har hatt BPA siden 2017 og benytter sine seks timer til å kunne delta i samfunnet. 

– Varsel om oppsigelse av BPA kom helt uventet og var sjokkerende, hårreisende. Det føltes så urettferdig, forklarer Kari Brevik. 

Kari Brevik. Foto: Privat

– Den som har skrevet dette vedtaket har liten innsikt, forståelse eller kompetanse på hvordan det er å leve mitt liv. BPA har gitt meg fleksibilitet i hverdagen. Jeg kan delta i samfunnet. BPA gir meg økt livskvalitet, sier Kari Brevik som er arbeidsleder i Uloba. 

Hva står i brevet?

Uloba har kontaktet bydel Vestre Aker. Konstituert enhetsleder i avdeling for Forvaltning og eksterne kjøp, Franziska Askeland, skriver i en epost: 

“Etter dialog med saksbehandler er ikke vedtaket redusert, men varslet revurdert/redusert fra 01.06.23 og mulig overgang til en annen tjeneste. Dette dersom behovet vedvarer. 

Kontinuerlige vurderinger av det aktuelle omsorgsbehovet legger ikke et politisk vedtak til grunn, men er en del av saksgang og oppfølgingsarbeidet. Det er en vanlig revurdering og fortløpende vurdering av bistandsbehovet og tjenesten som vil dekke det. Alle vedtak inneholder derfor standardisert informasjon om at tjenesten kan endres, når behovet endres.” 

Men svaret fra enhetsleder Franziska Askeland, harmonerer ikke med digipost sendt til en av Ulobas arbeidsledere i Vestre Aker. Innholdet er anonymisert av Uloba: 

“Vi viser til din søknad om helse- og omsorgstjenester. Du er innvilget brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten videreføres i samme omfang frem til 31.05.2023. 

Det innvilges fortsatt brukerstyrt personlig assistanse per uke, som du disponerer selv med frem til vedtaket opphører 31.05.2023.”

Oslo kommune skal ha gullstandard på sin BPA.

Tidligere helsebyråd Robert Steen

Anbefaler robotstøvsuger som erstatning

I bydelens begrunnelse for å si opp disse BPA-ordningene, skriver saksbehandleren blant annet: 

“Vedrørende behov for rengjøring viser bydelen at det er kommet robotstøvsugere som også kan vaske gulv. Bruk av disse er utbredt i samfunnet og anses som hjelpemidler som kan forventes hver enkel kan skaffe på egen hånd.” 

“…Teknologien er utviklet og det er vanlig med bestilling av varer og tjenester via internett eller en app på mobil. Disse skal overholde krav til universell utforming. Betjening i butikker er serviceorientert og bistår med innhandling ved behov.” 

Uloba har også vært i kontakt per epost med nåværende Helsebyråd Marthe Scharning Lund, som skriver:
– Vi kan ikke gå inn i enkeltsaker hos oss, det er bydelen som har vedtaksmyndighet. 

Tidligere Helsebyråd Robert Steen sa fra talerstolen i rådhuset at “Oslo kommune skal ha gullstandard på sin BPA”. Å bli fratatt sin assistanse og bli oppfordret til å kjøpe robotstøvsuger er kanskje ikke gullstandard?