Helomvending for BPA i Gran

[ingress]Funksjonshemmede i Gran kommune beholder muligheten til å reise med BPA. Kommunestyret gjorde helomvending etter forslag fra den lokale Bygdelista.[/ingress]

Inntil kommunestyremøtet tirsdag 22. juni lå det an til at funksjonshemmede med Borgerstyrt personlig assistanse i Gran kommune mistet muligheten til å ta med assistenter på reise eller på andre aktiviteter hvor det koster å ha med assistenter.

Sterkt engasjement

Det er driftsmidlene i BPA-ordningen som går til å dekke slike utgifter ved å ha med assistent. Disse driftsmidlene hadde ikke Gran kommune regnet inn i BPA-timeprisen, i forslaget fra rådmannen.

Mange, både BPA-tilretteleggere og ikke minst de innbyggerne det gjelder, har engasjert seg sterkt i denne saken.

Les NRK-artikkelen “Kommunen endrar BPA-tilbod: – Vi blir fanga i kommunen” (ekstern lenke).

Kampen deres vant frem da et enstemmig kommunestyre forkastet rådmannens forslag og stemte for en BPA-utlysning med høyere timepris og fortsatt dekning av driftsutgifter.

Her er det enstemmige vedtaket

Forslag til alternativt vedtak fra Morten Hagen (GBL) på vegne av Bygdelista:

  1. Kommunestyret viser til vedtak i KST sak 137/21 og åpent brev fra styret i Norges Handikapforbund Hadeland til Gran kommune publisert på no den 3.5.2021 og brev fra 10 BPA-brukere til Gran kommune datert 27.5.2021.
  2. Kommunestyret ber om at tjenestekonsesjonsutlysingen for BPA utlyses på nytt.
  3. Utlysningen må gjennomføres slik at kommunestyrets vedtak om at «det skal være opp til den enkelte bruker/tjenestemottaker selv å velge mellom privat eller kommunal tjenesteleverandør» ivaretas.
  4. Kommunestyret ber rådmannen utlyse tjenestekonsesjon for BPA i Gran kommune og bruke NS 8435 som standard kontrakt med en timepris på 400 kr pluss 5 % til driftsmiddelkonto, dvs timepris kr 420. Dette for å sikre forsvarlige lønns- og arbeidsforhold for assistentene. Timeprisen dekker lønn, pensjon, sykelønn, overtid, vikar, kvelds- helligdag- nattillegg, driftskonto og alle administrative kostnader. Alle BPA ordninger skal ha driftsmiddelkonto hvor minimum 5% av timepris avsettes. Kommunestyret ber om at driftsmidler som er knyttet til BPA ordningen forvaltes slik som i dag, gjennom leverandøren. Driftsmidler som er ubrukt av vedtakseieren (BPA-bruker), utover en saldo på driftsmiddelkonto på 50.000 kr pr 31.12 hvert år, tilbakebetales kommunen.

Bygdelista foreslo at størrelsen på driftsmiddelkontoen for tilbakebetaling skulle settes til 100.000 kroner, men Arbeiderpartiet foreslo å redusere dette til 50.000 kroner, noe som fikk enstemmig tilslutning.

Funksjonshemmede i Gran kommune har grunn til å juble – og til å klappe seg selv på skuldra!

– Denne saken viser tydelig at det hjelper å reagere og agere. Initiativet fra dem det gjelder, har vært viktig. Noen ganger må man ta saken i egne hender, sier Ulobas generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm.

– Det opprinnelige forslaget minnet om en manglende kunnskap og kompetanse på hva BPA skal være. BPA skal gi funksjonshemmede muligheten til å leve selvstendig og gjøre de samme tingene som andre mennesker gjør. Det er vi funksjonshemmede selv som vet best hva som funker for oss, og da er det bra at politikerne har hørt på dem det gjelder, sier hun.

Vil du også engasjere deg for bedre BPA? Les om å være medlem i Uloba.