Håper på 17. mai for alle

[ingress]- Kan vi begynne å tro på en 17. mai for alle? Kan vi håpe på at NRKs høydepunktet på 17. mai ikke blir når kongefamilien besøker institusjoner for funksjonshemmede?[/ingress]

Dette sa generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm i Uloba- Independent Living Norge under åpningen av Independent Living- festival.

Festivalen ble startet med Likestillingsbrølet, hvor generalsekretæren ønsket velkommen.

Hun startet med å beskrive hvor vanskelig mange funksjonshemmede har det i hverdagen.

– Folk opplever restriksjoner, usaklig forskjellsbehandling og frykt. I noen tilfeller går det så langt som trusler om institusjon og at vi ikke får leve sammen med dem vi vil, eller stifte familie i de former vi vil, sa generalsekretæren.

Et viktig år

– 2021 er og blir et krevende år. I år er det Ulobas 30-årsjubileum. – Og vi er inne i et viktig år; det er valgår og BPA-utvalget skal levere sin utredning i desember. Skal vi kunne få til reelle endringer og komme lenger i vår likestillingskamp, vil høsten kreve at vi engasjerer oss, står opp for vår rett, at vi reagerer og mobiliserer, sa Vibeke.

30 år med kamp

– Gjennom 30 år har Uloba kjempet for funksjonshemmedes likestilling og for at alle som har behov for det, skal ha tilgang til borgerstyrt personlig assistanse – BPA. Gjennom disse årene har vi møtt og stått i motgang, frustrasjon, seire og tilbakegang.

– Sammen med mange av dere og andre kjempet vi fram rettighetsfestingen av BPA. Jubelen over dette ble likevel kort. Rettighetsfestingen gjaldt kun noen og BPA ble definert som en måte å organisere de tradisjonelle kommunale tjenestene på, ikke som et likestillingsverktøy.

Syke og hjelpetrengende

– Den største utfordringen er likevel at BPA er lovregulert i helselovgivningen. Dette er med på å opprettholde synet på oss funksjonshemmede som syke og hjelpetrengende, som passive mottakere og ikke som borgere med rettigheter og plikter. I praksis blir BPA forvaltet på lik linje med helse og omsorgstjenester. Dette betyr at vi må forholde oss til hva kommunen mener er forsvarlig, hva kommunen beslutter og hva kommunen vil stå ansvarlig for, sa generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm.

Fratatt rettigheter

– Et viktig skritt i riktig retning for vår likestillingskamp er FN-konvensjonen for funksjonshemmede. Denne konvensjonen kom i 2006. Den gir oss ikke nye rettigheter, men skal bidra til å sikre oss menneskerettighetene våre, som vi ofte blir fratatt i velferdsstaten Norge.

– Norge signerte konvensjonen i 2013 og har forpliktet seg til å følge den. Vi funksjonshemmede opplever menneskerettighetsbrudd, men politikerne og myndighetene tar det ikke på alvor.

 

– Norge fikk hard kritikk av FN i 2019 for brudd på konvensjonen. Og 9. mars i år ble det for tredje gang stemt imot å innskrive konvensjonen i norsk menneskerettighetslov. Kvinne– og barnekonvensjonen er innskrevet.

 

– Hvor ble det av solidariteten og vårt demokratiske verdigrunnlag?

Men rett skal være rett, grunnet stort pågangsmot og engasjement fra funksjonshemmede selv er det nå, for første gang flere partier som ønsker konvensjonen velkommen i norsk lovgivning – derfor blir det et spennende valgår!

 

«Mor Uloba»

– De fleste av oss kjente, eller hadde kjennskap til Bente Skansgård. Med rette kan vi si at Bente var «mor-Uloba», og hun var BPA-ordningens mor i Norge. Jeg var heldig og fikk ha Bente som en god venninne og kollega gjennom 25år. Hun ble min ledestjerne, og hun sa alltid:

«Du må årne opp sjøl

Det kommer ikke på ei fjøl

Du må ta i et tak

Og hvis du vil

Så kan det hende at du får det til

Det kan godt hende

At det ikke er så urimelig

Og at det blir det du tenker»

Fratas makt i eget liv

Vibeke Marøy Melstrøm hadde også en dialog med <Tik-tok- personligheten> Morten Marius Skau. Her sa generalsekretæren:

– Det er langt igjen før folk forstår at funksjonshemming ikke handler om kropp og funksjonsnedsettelser, men at det handler om samfunnsskapte barrierer som fører til diskriminering.

– Vi bygger nå opp igjen institusjonene, omsorgsboligene i Norge. Vi fratar folk ansvar og selvbestemmelse, vi fratar folk makt i eget liv. Det stilles urimelige krav og vilkår for tjenester som utelukker flertallet. Dette gjør vi helt systematisk med loven i hånd! Og – dette skjer daglig til tross for alle festtalene hvor det frekt og enkelt hevdes at det er ønskelig at vi skal ha et mangfoldig, inkluderende samfunn med plass til alle, sa Vibeke Marøy Melstrøm.

Følg Independent Living-festivalen på uloba.live.