Gratulerer med menneskerettighetspris, Gitlesen!

[ingress]Vi gratulerer tidligere forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), Jens Petter Gitlesen, med Universitetet i Oslos menneskerettighetspris for 2021.[/ingress]

Jens Petter Gitlesen tildeles UiOs menneskerettighetspris for 2021.

– Det er så utrolig velfortjent, ut fra alt det han har jobbet med. Han har brøytet vei for mange og er en forkjemper for funksjonshemmedes menneskerettigheter, sier Vibeke Marøy Melstrøm.

Hun er generalsekretær i Uloba – Independent Living Norge og har blant annet samarbeidet med Jens Petter Gitlesen om rettighetsfestingen av Borgerstyrt personlig assistanse, BPA.

Jens Petter Gitlesen sitter også i referansegruppa for Ulobas beslutningsstøtteprosjekt.

«Hans erfaring viser at det er forbausende stor motstand mot å endre holdningen som går ut på at det offentlige kan frata selvbestemmelsen til mennesker som trenger assistanse fra felleskapet for dagliglivets gjøremål», står det i begrunnelsen fra Universitetet i Oslo.

Les om pristildelingen på nettsiden til NFU (lenke).

– Han er en stayer og gir seg ikke. I tillegg er han faglig dyktig og strategisk, sier Vibeke Marøy Melstrøm, som gratulerer vår viktige allierte i likestillingskampen.

Menneskerettighetsprisen deles ut årlig i forbindelse med Oslo Peace Days i desember som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder i vid forstand. UiOs menneskerettighetspris ble initiert av Lisl og Leo Eitinger ved opprettelsen av Lisl og Leo Eitingers fond i 1984 og deles ut årlig som en anerkjennelse av personlig innsats og aktivt engasjement innenfor ett eller flere menneskerettslige områder, står det på nettsidene til Universitetet i Oslo.