God jul og takk for samarbeidet i 2023

(1) Bihayo og tre av barna sine inne i en stor gul boks. Bihayo sitter i elektrisk rullestol, klærne til menneskene er fargerike i blå,brun og gul-nyanser. Barna balanserer på rullestolen.
Foto: Agnete Brun

Med stolthet avslutter vi året 2023.

Vi kan være stolte av alt vi har jobbet for og oppnådd i år. Vi er sterke fordi vi står sammen! Vi inspirerer hverandre til å stå på for frihet og likestilling hver eneste dag. Vi kjemper i møte med myndighetene, fordi vi selv vet hva vi trenger, og vi kjemper i møte med alle fordomsfulle holdninger og alle barrierene vi møter i hverdagen.

Vi har jobbet videre med at alle som trenger det skal få likestillingsverktøyet BPA. Vårt mål er at alle funksjonshemmede skal få styre sitt eget liv og ta del i samfunnet på lik linje med alle andre.

I år har vi jobbet videre med beslutningsstøtteråd, som er en av kampsakene våre.  Vi jobber for at alle som trenger det skal få støtte til å ta store og små beslutninger i livet sitt. Vi fasiliteter nå ti beslutningsstøtteråd og jobber for at Stortinget skal vedta en lov om beslutningsstøtte. Bare slik kan Norge oppfylle de forpliktelsene vi har gjennom CRPD, FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter.

Nå senker snart julefreden seg og vi kan puste ut noen dager og samle krefter til hverdagen som kommer etterpå.

Vi takker alle arbeidslederene, medarbeidslederene, medlemmene, assistentene og administrativt ansatte for samarbeidet i 2023. Vi ser frem til videre samarbeid i 2024, og ønsker alle en god og fredfylt julehøytid.