Funksjonshemmedes rettigheter står sterkere

[ingress]Partiene som vil ta FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) inn i norsk lov, får til sammen 111 av de 169 representantene på Stortinget.[/ingress]

Det er partiene Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre som har med i sitt valgprogram at CRPD skal inkorporeres i norsk lov. Å inkorporere betyr å ta inn i lovverket.

Disse sju partiene får til sammen 111 av plassene på Stortinget de neste fire årene. Med andre ord er det et klart flertall for å ta CRPD inn i lovverket.

Disse partiene utgjorde et flertall av stortingsrepresentantene også de siste fire årene. Men da SV la frem forslag i Stortinget 9. mars i år om å ta CRPD inn i norsk lov, stemte Venstre og Kristelig Folkeparti imot, fordi de sitter i regjering som er imot.

Nå får vi ny regjering, ledet av Arbeiderpartiet, som er for å ta CRPD inn i norsk lov.

Hvis du vil vite mer om hva det får å si for oss at FN-konvensjonen blir en del av norsk lov, anbefaler vi å høre CRPD-skolen i podkasten Selvsagt.

Du finner alle episodene i Selvsagt her (lenke).

For å få fortgang i arbeidet med å styrke funksjonshemmedes rettigheter, vil vi levere politikerne en underskriftsliste for inkorporering av CRPD. Gjør som nær 8.000 andre, og skriv under på oppropet her (lenke).