Funksjonshemmede reddet Trondheims BPA

Arbeidsledere og assistenter demonstrerer før Formannskapsmøte i Trondheim  05. desember

Formannskapet i Trondheim tro til og endret rammene for BPA-ordningen i dagens formannskapsmøte.

– Det har vært et stort engasjement, og mobilisering fra mange funksjonshemmede. Vedtakene i dagens formannskap sikrer BPA i Trondheim i årene framover, sier Stig Morten Skjæran som leder personlig assistanse i Uloba. 

Uloba er den største BPA-tilretteleggeren i Trondheim og varslet i forkant at de vanskelig kunne tilby BPA med det administrasjonen hadde lagt fram som forslag. Det ville blant annet gjøre det vanskelig å sikre assistenter tarifflønn. Formannskapet vedtok tillegg for ubekvem arbeidstid, ansiennitet og vedtok å regulere pris årlig.
– I sum betyr det at Trondheim vil være en by som respekterer inngåtte tariffavtaler. Det gjør det mulig for Uloba å fortsatt kunne tilby BPA i Trondheim, sier Skjæran.

Arbeidsledere og assistenter tilstede under Formannskapsmøte i Trondheim  05. desember

Assistanseordningen BPA er den viktigste likestillingsordningen for funksjonshemmede. Som det ble sagt i formannskapet er BPA en lovfestet ordningen som funksjonshemmede har rett på. Kommunene har ansvar for å sikre at alle funksjonshemmede får assistansen de har krav på.
 – Vi er ikke alltid sikre på at kommunen faktisk gir oss det vi har rett på, derfor må vi av og til mobilisere. Det gjorde vi her, og det er bra at politikerne valgte å høre etter, sier Stig Morten Skjæran.