Fortell hvordan det er å være ung med BPA

[ingress]BPA-utvalget trenger innspill fra funksjonshemmede ungdomsskoleelever. [/ingress]

Hvordan opplever du din hverdag med BPA? Det vil BPA-utvalget vite. Derfor ber de om at ungdomsskoleelever med BPA tar kontakt på epostadresse

BPA-utvalget@hod.dep.no.

Det haster – de vil ha tilbakemeldinger i løpet av en uke, fordi de er godt i gang med å skrive utredningen sin. Utredningen vil inneholde råd til politikerne om hva de bør gjøre med BPA, og den skal være ferdig i juni.

BPA-utvalget er en gruppe mennesker satt sammen av regjeringen. Denne gruppa skal finne ut hvordan Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) best kan bidra til at funksjonshemmede kan leve like fritt og selvstendig som alle andre. Meningen er at BPA skal bidra til likestilling, men det gjør det ikke i dag.

Vi har tidligere skrevet om at alle med assistansebehov bør bidra med sine erfaringer og synspunkter til BPA-utvalget. Det har vi mulighet til på utvalgets egne nettsider.

Les artikkelen «Innspill til BPA-utvalget» (lenke).