Følg med når Oslo får ny BPA-avtale

[ingress]Velferdsetaten i Oslo jobber med en ny BPA-avtale. Det er viktig at politikerne og Rådet for funksjonshemmede får se og uttale seg om avtalen før den lyses ut.[/ingress]

Velferdsetaten i Oslo ble bedt om å stanse sin utlysning av ny rammeavtale for BPA i Oslo.

Rådet for funksjonshemmede tok skarp avstand fra mye av innholdet i rammeavtalen. Helsebyråd Robert Steen sa at årsaken til at utlysningen ble stanset, var at kommunen ønsker en BPA-avtale etter intensjonen om at BPA skal være et likestillingsverktøy. Den utlyste rammeavtalen hadde stor oppmerksomhet om helsehjelp, noe politikerne har sagt at de ikke ønsker inn i en slik BPA-avtale.

Velferdsetaten jobber nå med nytt innhold i en ny avtale som vil bli utlyst i høst. Den nye BPA-avtalen må være på plass innen 1.april neste år. Vi kommer tilbake med mer informasjon straks vi vet noe mer.

Inntil videre vil vi oppfordre deg til fortsatt å kontakte medlemmer av Rådet for funksjonshemmede i Oslo eller i bydelen din og politikere og be dem engasjere seg i saken – stå opp for funksjonshemmede i hovedstaden.

Her finner du kontaktinformasjon til Rådet for funksjonshemmede i Oslo (lenke).