FNs internasjonale dag mot rasediskriminering

Mennesker i demonstrasjonstog med parolen "We who believe in freedom cannot rest".

Den internasjonale dagen for avskaffelse av rasediskriminering er 21.  mars hvert år. FN har fastsatt denne dagen for å sette fokus på rasisme. FN skriver:

– Rasediskriminering kan opptre i mange former, men felles for de alle er at diskrimineringen har en svært ødeleggende effekt både på enkeltmennesker og på samfunnet som helhet.

Dagen er lagt til 21. mars fordi det var denne dagen i 1960 at politiet skjøt og drepte 69 svarte demonstranter i Sharpeville i Sør-Afrika. Dette var en av de mørkeste dagene i Apartheids historie. 

Uloba markerer denne dagen fordi funksjonshemmede finnes i alle lag av samfunnet, vi har også alle slags hudfarger, og ulik bakgrunn. Rasisme er vår sak fordi det handler om å bli sett på som annerledes og bli behandlet dårligere på grunn av et trekk man har, enten det er funksjonsnedsettelse eller en annen hudfarge. Derfor er rasisme et angrep på alle som er definert av andre som annerledes. Mange har også flere diskrimineringsgrunnlag og kan derfor møte diskriminering på grunn av flere trekk, for eksempel hvis man har både mørk hud og en funksjonsnedsettelse. Derfor er denne dagen relevant også for oss.

Uloba jobber for at alle som har behov for det skal få BPA, Borgerstyrt Personlig Assistanse. Det betyr at det skal være assistansebehovet som avgjør om man trenger BPA eller ikke, og ikke andre trekk ved personen, som hudfarge, religion eller annet. Vi er en del av et mangfold, og tildeling av BPA må omfatte alle som ønsker det.