EU-tilpasning må gi bedre tilgjengelighet

[ingress]Uloba og Stopp Diskrimineringen advarer mot å svekke norsk lovverk om tilgjengelighet hvis vi skal tilpasse oss EU. Les høringsuttalelsen om gjennomføring av EUs tilgjengelighetsdirektiv.[/ingress]

European Accessibility Act er navnet på et direktiv som skal sikre at alle får lik tilgang til produkter og tjenester. Direktivet gjelder for EU og EØS-landene. I sommer sendte kulturdepartementet ut et høringsforslag om å gjennomføre det såkalte tilgjengelighetsdirektivet i Norge.

Les om høringen på regjeringens nettside (ekstern lenke, åpnes i ny fane).

Uloba og stiftelsen Stopp Diskrimineringen har levert et felles høringssvar. Hovedpunktene våre er:

Gjennomføringen må ikke stride mot FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD).

Høringssvaret minner om at Norge er kommet lenger enn de fleste andre Europeiske land på digitaliseringsområdet, men at det fortsatt finnes flere hull i lovgivningen. Vi nevner blant annet at plikten til universell utforming av IKT ikke er omfattende nok.

«Direktivet bidrar til å utvide virkeområdet, og vil derfor i utgangspunktet være et steg i riktig retning. Men dette betinger at det ikke gjøres innskrenkninger og avgrensninger i det rettslige diskrimineringsvernet som følge av implementering av direktivet», skriver Uloba og Stopp Diskrimineringen.

Her kan du lese hele høringssvaret (lenke).