Hyggelig samtale mellom arbeidsleder og assistent

Uloba – Independent Living Norge er en ideell organisasjon skapt, eid og drevet av funksjonshemmede

Hvem fortjener å få årets Stolthetspris?

Send ditt forslag før 15.april til: stolthetsprisen@uloba.no