Stolthetsparaden på Karl Johans gate

Nå må vi sikre funksjonshemmedes rettigheter!

I mars diskuterer Stortinget om funksjonshemmedes rettigheter, slik FN har vedtatt dem, skal være utgangspunktet for norske lover.

Det krever vår påvirkning!

Uloba – Independent Living Norge is a non-profit organisation created, owned and run by disabled people.

Uloba Independent Living 30 år