Hyggelig samtale mellom arbeidsleder og assistent

Uloba – Independent Living Norge er en ideell organisasjon skapt, eid og drevet av funksjonshemmede

Logo til Stolthetsparaden
Hvem fortjener å få årets Stolthetspris?
Send ditt forslag før 15.april til:
stolthetsprisen@uloba.no