Derfor søker ikke Uloba om BPA-konsesjon i Færder

[ingress]Færder kommune bør trekke tilbake den nye BPA-kontrakten, fordi den ikke bidrar til likestilling og samfunnsdeltakelse for funksjonshemmede.[/ingress]

– Slik kontrakten ser ut nå, kan ikke Uloba søke om konsesjon i Færder kommune, sier Aage Gjesdal.

Han er teamleder for analyse, kontrakter og politikk i Uloba – Independent Living Norge.

Dette er galt med den nye BPA-kontrakten i Færder:

  • Funksjonshemmede får ikke ta med assistenter på utenlandsturer uten at kommunen har godkjent det.
  • Når faste assistenter ikke kan møte på jobb som avtalt, risikerer vi å bli assistert av helt ukjente som vi ikke selv har rekruttert.
  • Trolig kommer kommunen til å tildele kontrakter ved loddtrekning. Grunnen til at vi antar det, er at «kapasitet» er det eneste kriteriet kommunen setter for BPA-tilretteleggerne, og de fleste oppgir ingen kapasitetsbegrensning.

Færder kommune hindrer altså funksjonshemmede i å bestemme hvem som skal assistere og hvor assistansen skal gis, i tillegg til å la det bli tilfeldig hvilke BPA-tilretteleggere vi kan velge mellom.

Vi håpet til det siste at all aktiviteten fra arbeidsledere i Færder skulle få kommunen til å endre vilkårene, men kan bare konstatere at så ikke skjedde.

Aage Gjesdal oppfordrer Færder kommunen til å trekke BPA-kontrakten og lyse ut på nytt.