Derfor funker funksjonsassistanse

Les Ulobas rapport om den velfungerende ordningen som sikrer funksjonshemmede assistanse på jobb.

Her finner du rapporten «Barrierebryteren funksjonsassistanse» (lenke til PDF).

Flere av NAVs saksbehandlere uttrykker begeistring for funksjonsassistanse. «Det er fordi jeg ser at ved den jobben jeg gjør med funksjonsassistanse, så gjør vi en forskjell», forklarer en av dem. Dette bidrar nok til å forklare hvorfor saksbehandlerne gjennomgående gir uttrykk for at de har en smidig og løsningsorientert tilnærming til saksbehandlingen.

I Ulobas rapport kan du lese både om hva som er så bra med funksjonsassistanse, som NAV forvalter, og om hvordan ordningen kan bli et bedre verktøy for å få flere funksjonshemmede i arbeid.