CRPD styrker bevisstheten om funksjonshemmedes rettigheter

[ingress]Deltakerne på Ulobas fagseminar denne uka fikk høre hvordan myndighetene vil bli mer bevisst på funksjonshemmedes rettigheter hvis CRPD tas inn i norsk lov.[/ingress]

FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter skal endelig bli en del av norsk lov – i hvert fall hvis regjeringen følger opp egne løfter fra Hurdalsplattformen.

18. november arrangerte Uloba et fagseminar om FN-konvensjonen som er kjent under forkortelsen CRPD. Og, som Ulobas visegeneralsekretær Ståle Bratlie påpekte i sin innledning: Menneskerettighetene gjelder for alle, og CRPD gir statene forpliktelser for at alle skal få realisert disse rettighetene.

Flere vil bruke CRPD

Vi hadde invitert personer fra departementene og fra andre organisasjoner til å høre blant annet foredraget til jurist Kjetil Larsen om hva en såkalt inkorporering vil si.

Du kan se opptak av seminaret på Youtube (lenke), dessverre uten undertekster.

Kjetil Larsen fortalte at det vil bety veldig mye for funksjonshemmedes rettsstilling å få CRPD inn i norsk lov. De som bruker norsk lov, må da vite mer om konvensjonen. Hvis den kommer inn i menneskerettsloven, vil rettsvesenet, institusjoner, barnevernet og andre offentlige organer som bruker lovverket, få større bevissthet om funksjonshemmedes rettigheter.

– Bruken av Den europeiske menneskerettskonvensjonen skjøt i været da den ble inkorporert, sa han som et eksempel.

Her kan du lese Kjetil Larsens utredning om inkorporering av CRPD (lenke til PDF-dokument).

Kjetil Larsen listet opp rettsområder der CRPD har særlig stor betydning:

  • Vergemål og tvang
  • Borgerstyrt personlig assistanse (BPA)
  • Opplæring og utdanning
  • Barn og familie
  • Domstoler og rettsvesen
  • Begelsesfrihet
  • Ny valglov

Konvensjonen blir lettere tilgjengelig

– De fleste som skal innfri funksjonshemmedes rettigheter, er folk ute i kommunene, sa Eivind Digranes.

Han er rådgiver i Norges institusjon for menneskerettigheter, et uavhengig offentlig organ som skal fremme og beskytte menneskerettighetene.

– Derfor er det viktig at de kjenner til konvensjonen. Hvis CRPD blir tatt inn i menneskerettsloven, vil den gå foran norsk lov der den strider mot konvensjonen, og konvensjonen vil bli mer tilgjengelig for dem som skal kjenne den, forklarte han.

Lytt til CRPD-skolen

Vil du vite mer om CRPD? Da kan du lytte til podkastserien CRPD-skolen (lenke), som Uloba har laget i samarbeid med stiftelsen Stopp Diskrimineringen.