Bli bedre kjent med Uloba i jubileumsåret

[ingress]Vi inviterer til digitale temamøter i forbindelse med at Uloba – Independent Living Norge fyller 30 år i 2021.[/ingress]

Hva slags organisasjon er Uloba, og hva gjorde at fem funksjonshemmede stiftet organisasjonen i 1991?

Hvorfor går vi i Stolthetsparaden eller arrangerer en Independent Living-festival?

Dette er blant spørsmålene du får svar på ved å følge Ulobas temamøter dette året.

Vi deler kunnskap om Independent Living

Temamøter har Uloba arrangert for administrativt ansatte i flere år, for å inspirere hverandre og bli bedre kjent med ideologien som ligger til grunn for jobben vi gjør. Vi skal endre samfunnets syn på funksjonshemmede og funksjonshemmedes syn på oss selv, vi skal bekjempe diskriminering og arbeide for funksjonshemmedes likestilling.

Arbeidet vårt bygger på ideene til fem kampvillige gründere, og deres ideer sprang ut fra kunnskap om Independent Living-bevegelsen og erkjennelsen av at funksjonshemmede blir diskriminert.

En ting er sikkert; Vi er mange! Står vi sammen får vi kraft – den kraften som skal til for at vi skal oppnå vårt mål om full frihet og likestilling!

Derfor åpner vi våre temamøter i år,  for at vi gjennom gode samtaler skal bli bedre kjent. For at vi skal samle kraften og for at vi skal stå sammen!

Vi har planlagt disse seks temamøtene

Alle møtene er digitale og varer fra 10.00 til 11.30. Vi annonserer temamøtene på Facebook-siden vår, hvor du vil finne lenke til hvert enkelt digitale møte.

Vi sees!