Dette tjener assistenter i Uloba

Uloba har en tariffavtale med Fagforbundet. Per 1.april 2023 er assistentenes grunnlønn 205,86 kroner per time.

Tariffavtalen innebærer at du som assistent har krav på en garantert minimumslønn pr time, samt at Fagforbundet har rett til å forhandle lønn utover dette. I tillegg sikrer avtalen følgende:

 • Arbeidstidsbestemmelsene bygger på gjennomsnittsberegning – noe som gir fleksibilitet både for deg og arbeidslederen din.
 • Ordinær overtidsprosent er 50%, noe som er bedre enn det arbeidsmiljøloven krever.
 • Avtalen gir deg som assistent rett til korte velferdspermisjoner – det vil si rett til fri med betaling for korte fravær.

Les om tariffavtalen mellom Uloba og Fagforbundet (ekstern lenke).

Lønn

Dette var resultatet av oppgjøret i 2023:

 • Grunnlønn: kr. 205,86 pr. time
 • Lørdags- og søndagstillegg:  kr. 65 pr. time
 • Kvelds- og nattillegg:  kr. 68 pr. time

Ansiennitetstillegg inntas i tariffavtalen med følgende satser:

 • etter 3 års ansettelse 4%
 • etter 6 års ansettelse 8%
 • etter 9 års ansettelse 12%
 • etter 12 års ansettelse 16%
 • etter 15 års ansettelse 20%

​Pensjon

Personlige assistenter i Uloba har en pensjonsordning i tillegg til lønn. Uloba betaler innskuddet i pensjonsordningen i tillegg til lønnen og tillegget gjelder for alle assistenter som oppfyller kravene til å omfattes av OTP (obligatorisk tjenestepensjon). Uloba betaler inn maksimalt tillatt innskudd på 5 % av lønn (8 % mellom 7,1G og 12G). Fra 1. januar 2019 opptjener alle personlige assistenter og funksjonsassistenter i Uloba tjenestepensjon fra første krone de tjener.

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring omfatter:

 • Ménererstatning
 • Ervervserstatning ved yrkesskade
 • Erstatning for merutgifter grunnet yrkesskade
 • Erstatning til etterlatte ved dødsfall grunnet yrkesskade

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring omfatter ytelser ved ulykke i fritiden. Gjelder i hele verden. Ta kontakt med Uloba for fullstendige vilkår for yrkesskadeforsikring og ulykkesforsikring.​​​

Andre rettigheter for assistenter

Personlige assistenter i Uloba – Independent Living Norge SA har selvsagt alle rettigheter som er vanlig i arbeidslivet.

​Assistentjobben er definert i:

 • Arbeidsavtalen
 • Stillingsbeskrivelsen
 • Arbeidsplanen
 • Taushetsplikten

Assistentjobben er beskyttet i blant annet:

 • Arbeidsmiljøloven
 • Ferieloven

I Uloba – Independent Living Norge SA har personlige assistenter:

 • Full opplæring i assistentrollen
 • Medarbeidersamtaler
 • Personalmøter
 • Verneombud
 • Personalkonsulent
 • HMS-rutiner

Du kan bli Uloba-assistent i disse kommunene (lenke).