Styringsgruppa

Styringsgruppa styrer retningen i prosjektet og ledes av prosjekteier. Styringsgruppa til prosjektet består av Uloba Independent Living Norge sin øverste ledelse.

Vibeke Marøy Melstrøm

Vibeke Marøy Melstrøm

Prosjekteier, generalsekretær

Vibeke Marøy Melstrøm (f. 1967) har tidligere jobbet som blant annet assisterende daglig leder, fagsjef, BPA-rådgiver og vært nestleder i Ulobas styre.

Ståle Bratlie

Ståle Bratlie

Visegeneralsekretær og leder for samfunnspolitisk avdeling

Knut Flaaum

Knut Flaaum

Spesialrådgiver, Strategi og utvikling

Knut Flaaum (f. 1960) har tidligere vært daglig leder og arbeidene styreleder i Uloba.

Ann Kristin Krokan

Ann Kristin Krokan

Spesialrådgiver politikk

Jan Kåre Stura

Jan Kåre Stura