Assistentundersøkelsen 2023 er avsluttet

Foto: Brooke Cagle

Takk til alle som deltok i assistentundersøkelsen 2023! Ditt svar bidrar til at vi får verdifull informasjon om å være assistent i Uloba.

Assistentundersøkelsen 2023 er over, og vi vil takke alle som deltok. Nå skal vi gå gjennom resultatet av undersøkelsen. Det vi finner, vil være med på å legge grunnlaget for vårt videre arbeid med å fortsette å være en god arbeidsgiver for våre assistenter. Ifølge tidligere undersøkelser synes over 90 prosent av assistentene som jobber hos oss at de har et godt arbeidsmiljø, og at Uloba verdsetter den jobben assistentene gjør. Det er gledelige funn. 

Svaret ditt bidrar til at Uloba skal kunne være en god arbeidsgiver for de over 7000 assistentene som er ansatt hos oss. 

Funn fra undersøkelsen blir oppsummert i en rapport, som blant annet blir sendt til de kommunene Uloba har avtale med. Rapporten vil også bli publisert på Ulobas nettside og legger grunnlaget for vårt videre arbeid.

Det er trukket elleve vinnere blant de som sendte inn svar på undersøkelsen. En av dem får et gavekort på kr. 4000, og ti vinnere får fotoboka «Folk» med fotografier av Morten Krogvold.

Ditt bidrag gir oss viktig kunnskap om hvordan det er å være assistent i Uloba. Du har med ditt svar bidratt til at Uloba skal kunne være en god arbeidsgiver for de over 7000 assistentene som er ansatt hos oss. 

Funn fra undersøkelsen blir oppsummert i en rapport, som blant annet blir sendt til de kommunene Uloba har avtale med. Rapporten vil også bli publisert på Ulobas nettside, og legger grunnlaget for vårt videre arbeid.

Det er trukket elleve vinnere blant de som sendte inn svar på undersøkelsen. En av dem får et gavekort på 4000 kroner, og ti vinnere får fotoboka «Folk» med fotografier av Morten Krogvold.