Assistanse vil få flere i jobb

[ingress]Bedre assistanseordning er den viktigste løsningen for å få flere funksjonshemmede sysselsatt. Det er Ulobas hovedbudskap til Arbeids- og sosialdepartementet.[/ingress]

Nylig leverte Sysselsettingsutvalget sin utredning «Kompetanse, aktivitet og inntektssikring» (lenke).

Utredningen har vært ute på høring, og Uloba konkluderer slik i vår høringsuttalelse:

«Arbeids- og sosialdepartementet har fått i oppdrag å følge opp anbefalinger fra FN om hvordan oppfylle forpliktelsene i artikkel 27, «Arbeid og sysselsetting», i CRPD. Oppgaven er å sikre at over 100 000 funksjonshemmede som i dag står ufrivillig utenfor arbeidslivet kan delta på lik linje med andre. CRPD-komiteen anbefaler at dette skal skje i «nært samråd med funksjonshemmedes organisasjoner»[i]. Uloba råder staten til å fjerne det største samfunnsskapte hinderet for oss med assistansebehov først: Mangel på Borgerstyrt personlig assistanse. Løsningen er én ubyråkratisk assistanseordning som gjør at vi kan bruke overskuddet vårt til å ta utdanning og søke jobber, slik at flere av oss kan komme i arbeid.»

CRPD er forkortelsen for funksjonshemmedes egen FN-konvensjon. CRPD-komiteen er et FN-organ som overvåker denne konvensjonen, og de leverte en rapport i 2019 om hvordan Norge forvalter funksjonshemmedes rettigheter.

Uloba foreslår én Borgerstyrt personlig assistanse-ordning som også kan benyttes på studiestedet, arbeidsplassen og jobbreiser, og at både funksjonshemmede, arbeidsgivere og fagforeninger informeres bedre om assistanseordningene som finnes.

Assistanse på jobb organiseres i dag som funksjonsassistanse. Les mer om funksjonsassistanse her.

Les hele Uloba – Independent Living Norge sin høringsuttalelse på regjeringens nettside (lenke).