Trondheim kutter i BPA

Dato
15. nov 18:00 - 20:00
Sted
Scandic Lerkendal

Administrasjonen foreslår innstramminger i tildelingen av BPA i Trondheim.
Flere skal i stedet få hjelp gjennom hjemmehjelp og hjemmesykepleie.

Dette gir mindre frihet, samfunnsdeltakelse og likestilling.

Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norges Blindeforbund inviterer derfor politikere fra alle partier i Bystyret til et åpent møte på Scandic Lerkendal, tirsdag 15. november kl. 18.00 til 20.00.

Her vil vi fortelle politikerne hvorfor BPA er viktig og ikke må strammes
inn, og politikerne får anledning til å spørre oss det de lurer på, og fortelle
hva de tenker.

Det er fortsatt mulighet for å stoppe denne innstrammingen. Vi oppfordrer
alle til å møte opp, og vise at dette er en sak som er viktig for mange.

Klikk her for å melde deg på arrangementet(lenke)