NFU-konferansen 2024

Dato
15. mar 09:00 - 16:00

I 2023 fylte NFU Nationaltheatret konferansesenter og snakket om hva som skal til for å inkludere personer med utviklingshemning i arbeidslivet. I 2024 flytter de konferansen til større lokaler i Oslo Kongressenter for å gi flere muligheten til å få med seg vårens store begivenhet.

NFU-konferansen er en årlig konferanse i regi av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. I 2024 vil konferansen ta for seg innstillingen fra Ekspertutvalget som skal utrede inkorporering av CRPD i norsk lov.

Under konferansen vil du høre innspill fra Ekspertutvalget, NFUs erfaringsutvalg, Statssekretær Even Aleksander Hagen i Kultur- og likestillingsdepartementet, Uloba, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Bufdir, ASVL, Filosof Einar Øverenget, politikere fra ulike partier og flere.

Program:
09.00: Kaffe, registrering og underholdning av Torshovkorpset
09.30: Velkommen av NFUs forbundsleder Tom Tvedt
09.40: Åpning av konferansen ved statssekretær i KUD Even Aleksander Hagen
09.50: Ekspertutvalgets rapport ved Kjetil Mujezinovic Larsen
10.15: NFUs Erfaringsutvalg og TVBRA deler historier
10.30: Pause
10.45: Verdien av selvbestemmelse ved filosof Einar Øverenget
11.15: Fra FN til kommune-Norge, CRPD i kommuneperspektiv
11:30: Politisk debatt
12.15: Lunsj
12.45: Bufdirs arbeid med CRPD i kommune og statsforvalter, ved fagdirektør Maren Anna Lervik
13.00: Artikkel 12 - Likhet for loven/selvbestemmelse, ved LDO, seniorrådgiver Martine Guntveit
13.15: Artikkel 19 - Selvstendig liv/Beslutningsstøtte, ved Uloba - Independent living Norge
13:50: Pause
14.10: Artikkel 24 - Utdanning. Alternativ Supplerende Kommunikasjon, ved Inger Brokka de Ruiter
14.25: Overganger mellom skole og arbeidsliv, ved Professor Hanne Marie Høybråten Sigstad
14.40: Artikkel 27 - Arbeid. Større valgfrihet gjennom tidlig karriereveiledning, ved Merethe Horgen og Jens Gram, ASVL
15.00: Underholdning
15.15: Avslutning

 Medlem (250 kr)
 Ikke-medlem (1250 kr)

Faktura sendes i etterkant av konferansen. Melder du deg av innen 1. mars faktureres du ikke.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Uloba, ASVL, Fagforbundet og FO.

Dersom du er medlem i Uloba eller en av disse organisasjonene får du billett til medlemspris.

Mer informasjon om program vil komme!