Møte om rekruttering og ansettelse av assistenter

Vi har alle drømmer, mål og ambisjoner for hvordan vi ønsker å leve livene våre.
Ulobas BPA er et godt verktøy til nettopp å strekke seg etter dette. For at vi funksjonshemmede skal få denne muligheten er mange av oss avhengig av assistenter som bistår oss i hverdagen.

Det å få tak i den «riktige» assistenten kan være en utfordring og vi skal derfor i løpet av et par timer gi deg noen tips, råd og regler som kan være viktig å ta med i rekrutteringsprosessen.

Du vil møte medlemsveilederne Helle-Viv Helle Magnerud og Tone Skavhaugen, samt rådgiverne Grete Linn Haldorsen og Øyvind Saltvedt.

Her er noen av sakene vi skal snakke om:
· Rekruttering og utlysning
· Hvordan utarbeide en stillingsbeskrivelse
· Stillingens innhold
· Taushetsplikt
· Intervjuprosessen
· Utvelgelse
· Ansettelse
· Viktig å tenke igjennom:
– Hvilke egenskaper bør assistenten inneha og som er viktig for deg?
– «Rett person på rett plass»
· Ordet fritt med gode tips og råd

Send gjerne inn dine spørsmål på forhånd til: hma@uloba.no.

Dato: onsdag 4. oktober
Tidspunkt: 18:00 – 20:00
Sted: Bergen Kulturhus, Hovedsal Amfi

Har du ikke mulighet til å delta fysisk kan du delta via Teams ved å følge denne lenken.

Ønsker du en samtale med rådgiver eller medlemsveileder, kan du også møte oss på dagtid fra kl. 12:00 – 16:00 samme sted som kveldsmøtet. Avtale gjerne direkte med medlemsveileder Helle-Viv Helle Magnerud, e-post: hma@uloba.no.
Vi gleder oss til å se deg enten fysisk eller digitalt!

Dato
4. okt 18:00 - 20:00