Likestillingsbrølet 2023!

Likestillingsbrølet er et seminar om funksjonshemmedes likestilling, der vi inviterer til informasjon, samtaler og debatt. Brølet er en del av Independent Living-festivalen.

I år har seminaret temaet «Mitt liv – mitt valg» og foregår på Ulobas hovedkvarter i Drammen; Independent Living-huset.  

I årets brøl setter vi fokus på funksjonshemmedes menneskerettigheter gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD). Vi vil ta for oss de to viktige temaene; beslutningsstøtte og borgerstyrt personlig assistanse (BPA).     
I den første bolken av seminaret skal vi få høre om funn fra prosjektet beslutningsstøtteråd og høre fra prosjektdeltakerne om hvordan beslutningsstøtteråd fungerte for dem.  

I den andre bolken ser vi på hvordan BPA fungerer i kommunalforvaltning. Vi inviterer politikerne til debatt for å svare ut hvordan de vil løse de massive utfordringene vi står ovenfor. 

Aktuelle politiske hendelser som belyses under året brøl: 
– CRPD: Halvveis i løpet med ekspertutredningen 
– Beslutningsstøtte: Endringer av vergemålsloven 
– BPA: Det er kommunevalg til høsten, og regjeringen arbeider med endringer

Dato
9. jun 11:00 - 15:00
Sted
Independent Living-huset