Kompetansetimen – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom

Dato

Hva gjør du som arbeidstager når du blir syk?Hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding? Hvordan registrere sykefravær og hvorfor er det viktig å registrere ferie på riktig måte?

Plikter og rettigheter går hånd i hånd – vi forklarer hvordan du ivaretar dine rettigheter ved å oppfylle dine plikter.

Noen av dagens temaer:

- Rettigheter og plikter som assistent og arbeidsleder
- Riktig ferie- og sykeregistrering
- Ferieønsker og arbeidsgivers styringsrett
- Rutiner for oppfølging av sykemeldte
- Sykepengeordningen

Kompetansetimen – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom avholdes to ganger:

Tirsdag 29. oktober kl. 1200 og 1800 

Trykk på meg for å bli med, ingen påmelding nødvendig.

Denne Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som assistent i Uloba.

Send oss gjerne innspill på kompetanse@uloba.no