Kompetansetimen – Rekruttering

Dato
14. mai 18:00 - 19:00

Vi drømmer alle om å rekruttere den perfekte assistenten.

En god annonse og tydelig behovsavklaring kan hjelpe oss på vei.

Bli med på en spennende kompetansetime hvor du treffer likepersoner med solid kunnskap og erfaring.

Noen temaer:
- Behovsavklaring
- Annonsering
- Stillingsbeskrivelse

Kompetansetimen - Rekruttering avholdes to ganger:

Tirsdag 14.mai klokken 12:00 og 18:00

Samme lenke begge tidspunkt, ingen påmelding nødvendig.

Trykk på meg for å finne lenke!

Denne Kompetansetimen er et lavterskel kompetansetilbud til deg som arbeidsleder i Uloba.

Innspill sendes kompetanse@uloba.no