Kompetansetimen for assistenter – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom

Dato
1. jun 12:00 - 19:00
Sted
Internett, Webinar

Kjære assistent!

Hva gjør du som arbeidstager når du blir syk? Hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding, hvordan registreres sykefraværet og hvorfor er det viktig å registrere riktig mengde ferie til riktig tid?

Plikter og rettigheter går hånd i hånd – vi forklarer hvordan du oppnår dine rettigheter gjennom å oppfylle dine plikter på en god måte.

Torsdag 1. juni lærer vi deg alt du trenger å vite om dette.

Noen av dagens temaer:

  • Rettigheter og plikter som assistent og arbeidsleder
  • Riktig ferie- og sykeregistrering 
  • Ferieønsker og arbeidsgivers styringsrett
  • Rutiner for oppfølging av sykemeldte
  • Sykepenger

Kompetansetimen – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom avholdes to ganger 1. juni, nemlig klokken 12:00 og 18:00. Kompetansetimen varer omtrent en time.

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig

Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg!

Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken