Kompetansetimen – Det gode intervjuet!

Et godt intervju er en arena for dialog og informasjonsutveksling. 
 
Målet er å få frem kandidatens ferdigheter og på den måten sikre at du finner assistenter som best passer BPA-ordningen du leder. Hvordan du oppnår det får du vite mer om i denne Kompetansetimen.
 
Dette er noen av temaene vi tar opp:
– Kommunikasjon
– Gode intervjuplaner
– Intervjuteknikk
 
Kompetansetimen – Det gode intervjuet avholdes to ganger:
 
Tirsdag 21.mai klokken 12:00 og kl. 18:00 

Lenken til møtet finner du på Freedom. (Klikk på meg)

Samme lenke begge tidspunkter, ingen påmelding nødvendig.
 
Denne Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder vedtakseier i Uloba. 

Innspill sendes kompetanse@uloba.no

Dato
21. mai 12:00 - 13:00