Førstehjelpskurs i Fredrikstad 5 oktober. Fullt!

Uloba arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Dato
5. okt 17:00 - 21:00
Sted
Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.  

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for at assistentene selv sørger for å registrerer seg.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no .

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.