Førstehjelpskurs 14. november på Gardermoen

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Dato
14. nov-22. nov 17:00 - 21:00
Sted
Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen

Sted: Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for at assistentene selv sørger for å registrerer seg.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no