Førstehjelpskurs – 12.juni

Dato
12. jun 17:00 - 21:00
Sted
Scandic Hell, Værnes, Trondheim

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Sted: Scandic Hell Værnes

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding. Vær oppmerksom på at det er bindene påmelding.

Viktig at du gir beskjed dersom du blir forhindret til å komme til kompetanse@uloba.no slik at en på ventelisten kan få din plass.

Eller gir beskjed via bekreftelses E-posten du mottok etter påmelding

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv. Har man en funksjonsnedsettelse, kan en instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet.

Du vil få beskjed ved registreringen om kurset er fullt. Får du denne beskjeden vil du automatisk bli satt på venteliste og motta en e-post dersom du får plass.

Kursbevis vil bli sendt til deg direkte fra Røde Kors etter fullført kurs

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no