Førstehjelpskurs 11. oktober i Bergen. Fullt!

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Dato
11. okt 17:00 - 21:00
Sted
Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for at assistentene selv sørger for å registrerer seg.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no