Arendalsuka – den store BPA-debatten

Dato
17. aug 11:30 - 12:30

Uloba, SAFO, FFO, Unge Funksjonshemmede, NHF, NFU, NBF og JAG utfordrer politikerne om BPA under Arendalsuka. 

Vi er utålmodige med å få på plass BPA som et reelt verktøy for likestilling av funksjonshemmede. Vi erfarer at dagens rettighetsfesting ikke praktiseres etter intensjonen og BPA-ordningen i dag gir heller ikke rettighetsfestede muligheter for helhetlige assistanseordninger. Noen kommuner leverer assistanseordninger som fungerer som reelle verktøy for likestilling, men ordningen praktiseres svært ulikt. 

Vi inviterer i dette seminaret fire politikere til debatt. Hva er partienes ståsted, og hva gjør partiene for å sette fortgang i BPA-prosessen? Hva er de villige til å inkludere i en ny og forbedret BPA-ordning for å sikre at ordningen blir et reelt likestillingsverktøy? Hvordan sikre at ordningen praktiseres i samsvar med intensjon og rettigheter, og sikre at den demmer opp mot kommunal ulikhet? Generalsekretær i Uloba, Vibeke Marøy Melstrøm, er med i debatten.  

I forkant vil vi få en liten gjennomgang fra tre utvalgsmedlemmer + en representant fra NFU, og seminaret/debatten oppsummeres og avsluttes av likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.