Arbeidslederkurs trinn 2 – kurs for viderekomne arbeidsledere 

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs for viderekomne arbeidsledere tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på arbeidsledelse i praksis og kommunikasjon med assistenter.

Målet er at du skal få inspirasjon og kjenne deg tryggere i rollen som leder.
Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse.

Send e-post til kompetanse@uloba.no

Dato
6. mar 10:00 - 16:00