Arbeidslederkurs trinn 1 – 14.-15.mars

Dato
14. mar-15. mar 10:00 - 16:00
Sted
Radisson RED Oslo Airport

Arbeidslederkurs trinn 1
Dato: 16.-17.mars
Sted: Radisson RED Oslo Airport

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på assistentopplæring, kommunikasjon, lover og regler, arbeidsplaner og økonomi.

Målet er at du skal få de riktige verktøyene for å være en ansvarsfull og kompetent arbeidsleder med Ulobas BPA, samtidig som du eller den du leder på vegne av oppnår frihet, selvstendighet og makt over eget liv.

Kurset gjennomføres i gruppe sammen med andre arbeidsledere, enten med fysisk oppmøte eller som webinar på Teams.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse på kompetanse@uloba.no eller ta kontakt med din opplæringsrådgiver.