Åpent folkemøte i Trondheim

Mandag 11. september er det kommunevalg i Norge. Før valget har Uloba Independent Living Norge invitert lokalpolitikere til dialogmøte.

Regjeringen har allerede bestemt at de skal inkorporere FN- konvensjonen (CRPD) om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne i det norske lovverket. CRPD skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Et ekspertutvalg skal i desember i år anbefale om CRPD skal inn i Menneskerettighetsloven eller det ordinære lovverket. Dette vil å så fall skje senest høsten 2024.

Når CRPD får en lovplassering, vil mye se annerledes ut for norske kommuner og lokalpolitikere. Vi inviterer politikerne til en CRPD- oppdatering.

Mandag 4. september arrangerer vi politiske møter i Trondheim, Bergen, Skien, Tønsberg, Drammen, Fredrikstad og Bodø.

Hvis du er i nærheten av de byene hvor vi arrangerer møter, er du hjertelig velkommen.  

Du finner alt du trenger å vite om det åpne folkemøtet, og finner alle oppdateringer om dette, på Facebook-arrangementet for møtet.

Du kan også følge møtet digitalt på Teams via denne linken.

Dato
4. sep 17:00 - 18:00