Førstehjelpskurs – 12.juni

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Sted: Scandic Hell Værnes

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding. Vær oppmerksom på at det er bindene påmelding.

Viktig at du gir beskjed dersom du blir forhindret til å komme til kompetanse@uloba.no slik at en på ventelisten kan få din plass.

Eller gir beskjed via bekreftelses E-posten du mottok etter påmelding

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv. Har man en funksjonsnedsettelse, kan en instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet.

Du vil få beskjed ved registreringen om kurset er fullt. Får du denne beskjeden vil du automatisk bli satt på venteliste og motta en e-post dersom du får plass.

Kursbevis vil bli sendt til deg direkte fra Røde Kors etter fullført kurs

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no 

Arbeidslederkurs trinn 2 – 15.-16.juni

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 2 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling.  Blant annet vil det bli fokusert på arbeidsledelse i praksis og kommunikasjon med assistenter.

Målet er at du skal få inspirasjon og kjenne deg tryggere i rollen som leder.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse. Send e-post til kompetanse@uloba.no

Arbeidslederkurs trinn 1 – 13.-14.juni

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.


Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på assistentopplæring, kommunikasjon, lover og regler, arbeidsplaner og økonomi.


Målet er at du skal få de riktige verktøyene for å være en ansvarsfull og kompetent arbeidsleder med Ulobas BPA, samtidig som du eller den du leder på vegne av oppnår frihet, selvstendighet og makt over eget liv.

Kurset gjennomføres i gruppe sammen med andre arbeidsledere.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse på kompetanse@uloba.no eller ta kontakt med din opplæringsrådgiver.