Arbeidslederkurs trinn 2 Gardermoen 15.-16. november

Kurset arrangeres på Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen tirsdag 15. nov. kl 14 – 19 og fortsetter onsdag 16. nov, kl. 10 – 16. Kurset er for både arbeidsledere med egen BPA-ordning og medarbeidsledere.

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 2 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling.  Blant annet vil det bli fokusert på arbeidsledelse i praksis og kommunikasjon med assistenter. Målet er at du skal få inspirasjon og kjenne deg tryggere i rollen som leder.

 Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse.
Send e-post til kompetanse@uloba.no

Førstehjelpskurs 14. november på Gardermoen

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Sted: Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent.

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Arbeidsleder er i disse tilfellene ansvarlig for at assistentene selv sørger for å registrerer seg.

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no

Arbeidslederkurs Trinn 1, Gardermoen 21 – 23 oktober

Kurset arrangeres på Park Inn Gardermoen, Henrik Ibsens veg, 2060 Gardermoen, fredag 21. oktober kl. 14-18, lørdag 22. oktober kl. 10.17 og søndag 23. oktober kl. 10-14.

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på assistentopplæring, kommunikasjon, lover og regler, arbeidsplaner og økonomi.

Målet er at du skal få de riktige verktøyene for å være en ansvarsfull og kompetent arbeidsleder med Ulobas BPA, samtidig som du eller den du leder på vegne av oppnår frihet, selvstendighet og makt over eget liv.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse.

Send e-post til kompetanse@uloba.no