Arbeidsledere i Oslo er strålende fornøyde! 

I begynnelsen av januar ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant arbeidslederne våre i Oslo, der vi ba om tilbakemelding på vår tjeneste. Vi har nå fått svar på spørreundersøkelsen, og er stolte over resultatene. 

På påstanden «Jeg opplever at Uloba tilrettelegger for at jeg selv kan styre BPA-ordningen jeg er arbeidsleder i», svarte 82,6% at de er helt enig, mens 17, 4% er delvis enig. 

Samtlige var også enige i at kvaliteten på tjenesten er god. På påstanden «Samlet sett er jeg er fornøyd med den opplæringen, rådgivingen og støtten jeg har fått fra Ulobas administrasjon», svarte 74,1% at de var helt enig, og 25,9% prosent var delvis enig.

Vi er pålagt av velferdsetaten i Oslo å gjennomføre undersøkelsen, og takker så mye for at så mange tok seg tid til å svare på undersøkelsen, og setter stor pris på alle de positive og konstruktive svarene.    

Resultatene bringes inn i ledergruppen for videre arbeid med endringer og forbedringer!