245.000 kroner til Independent Living-prosjekter

Bente Skansgårds Independent Living Fond støtter i år fire prosjekter som bidrar til funksjonshemmedes selvstendighet, både i Norge og andre steder.

I Ghana jobber WODAO (Woman and Children with Disability Advocacy Organisation)for å gjøre funksjonshemmede økonomisk uavhengige.

Gjennom prosjektet Educate Me støtter Cameroon FV utdanning for funksjonshemmede barn.

Svenske Independent Living Institute jobber for å styrke funksjonshemmedes rettigheter i Europa gjennom prosjektet Disability Rights Defenders, og Foreningen for muskelsyke i Norge holder kurs i politisk arbeid på årets sommerleir.

Minnefond styrker forståelse for funksjonshemmedes situasjon

Felles for disse prosjektene er at de får støtte fra Bente Skansgårds Independent Living Fond. Fondet skal øke kunnskapen om Independent Living-bevegelsen ved å gi økonomisk støtte til utveksling av erfaring og kompetanse funksjonshemmede imellom. Stiftelsen kan også gi økonomisk støtte til tiltak der funksjonshemmede selv bidrar til økt kunnskap og forståelse i befolkningen om funksjonshemmedes undertrykte situasjon.

Les mer på minnefondets nettside (lenke).

Støtte til funksjonshemmede krigsofre i Ukraina

De fire prosjektene får til sammen 245.000 kroner fra minnefondet, som er oppkalt etter den avdøde Uloba-grunnleggeren Bente Skansgård.

I år setter Bente Skansgårds Independent Living Fond også av 100.000 kroner til funksjonshemmede ofre for krigen i Ukraina.