Arbeidslederkurs trinn 2 – 7.november

Dette er et kurs for deg som har ledet ordningen en stund og ønsker å videreutvikle kunnskapen din som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 2 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling.  Blant annet vil det bli fokusert på arbeidsledelse i praksis og kommunikasjon med assistenter.

Målet er at du skal få inspirasjon og kjenne deg tryggere i rollen som leder.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse.

Send e-post til kompetanse@uloba.no

Arbeidslederkurs trinn 1 – 14.-15.november

Dette er et kurs for deg som nylig har fått ansatt assistenter og er ny i rollen som arbeidsleder. For å delta på kurset må du lede en BPA-ordning i Uloba.

Ulobas kurs i Arbeidsledelse Trinn 1 tar for seg ulike sider ved ledelse og i stor grad erfaringsutveksling. Blant annet vil det bli fokusert på assistentopplæring, kommunikasjon, lover og regler, arbeidsplaner og økonomi.

Målet er at du skal få de riktige verktøyene for å være en ansvarsfull og kompetent arbeidsleder med Ulobas BPA, samtidig som du eller den du leder på vegne av oppnår frihet, selvstendighet og makt over eget liv.

Kurset gjennomføres i gruppe sammen med andre arbeidsledere.

Ønsker du å melde din interesse for dette kurset eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Kurs og kompetanse på kompetanse@uloba.no eller ta kontakt med din opplæringsrådgiver. 

Kompetansetimen for assistenter – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom

Kjære assistent!

Hva gjør du som arbeidstager når du blir syk? Hvordan fungerer egentlig dette med egenmelding, hvordan registreres sykefraværet og hvorfor er det viktig å registrere riktig mengde ferie til riktig tid?

Plikter og rettigheter går hånd i hånd – vi forklarer hvordan du oppnår dine rettigheter gjennom å oppfylle dine plikter på en god måte.

Torsdag 1. juni lærer vi deg alt du trenger å vite om dette.

Noen av dagens temaer:

  • Rettigheter og plikter som assistent og arbeidsleder
  • Riktig ferie- og sykeregistrering 
  • Ferieønsker og arbeidsgivers styringsrett
  • Rutiner for oppfølging av sykemeldte
  • Sykepenger

Kompetansetimen – Rettigheter og plikter ved ferie og sykdom avholdes to ganger 1. juni, nemlig klokken 12:00 og 18:00. Kompetansetimen varer omtrent en time.

Kompetansetimen er et lavterskel og frivillig kompetansetilbud til deg som arbeidsleder eller assistent i Uloba. Deltakelse er frivillig

Har du innspill til kompetansetimen, bare send oss en e-post på kompetanse@uloba.no. Vi er her for deg!

Uavhengig hvilken kompetansetime du deltar på, logger du deg på ved å klikke på denne lenken