Førstehjelpskurs 6.september

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Sted: Uloba, medlemmenes hus, Drammen

Kurset holdes fra kl. 17.00 til kl. 21.00 med enkel servering kl. 19.00.

Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding. Vær oppmerksom på at det er bindene påmelding.

Viktig at du gir beskjed dersom du blir forhindret til å komme til kompetanse@uloba.no slik at en på ventelisten kan få din plass.

Eller gir beskjed via bekreftelses e-posten du mottok etter påmelding.

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv. Har man en funksjonsnedsettelse, kan en instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet.

Du vil få beskjed ved registreringen om kurset er fullt. Får du denne beskjeden vil du automatisk bli satt på venteliste og motta en e-post dersom du får plass.

Kursbevis vil bli sendt til deg direkte fra Røde Kors etter fullført kurs

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no 

Independent Living-festivalen 2023

Deltakere i Stolthetsparaden samlet på Universitetsplassen

I juni hvert år arrangerer vi Independent Living-festivalen – to dager med fest og protest!

I år foregår Independent Living-festivalen både i Drammen og Oslo. Det er også mulig å delta digitalt. I 2023 arrangerer vi festivalen 9. og 10. juni.

Da feirer vi mangfoldet og retten til et selvstendig liv, samtidig som vi protesterer mot diskrimineringen som samfunnet utsetter oss funksjonshemmede for. Under festivalen kan alle som vil, delta på seminar, parade og fest.

Seminaret Likestillingsbrølet

Likestillingsbrølet er et seminar om funksjonshemmedes likestilling, der vi inviterer til informasjon, samtaler og debatt.

I år har seminaret temaet «Mitt liv – mitt valg» og foregår på Ulobas hovedkvarter i Drammen; Independent Living-huset.  

Se arrangement-siden og meld deg på Likestillingsbrølet på Uloba.no.

Se Facebook-arrangementet for Likestillingsbrølet 2023 her.

Stolthetsparaden

Siden 2008 har Uloba arrangert Stolthetsparaden, landets største mønstring av funksjonshemmede. Under slagordet «Stolt, sterk, synlig» går vi nedover Karl Johans gate med paroler om likestilling og retten til full samfunnsdeltakelse.

Vi møtes på Universitetsplassen klokken 11 for å gjøre oss klare til Stolthetsparaden. Vi lader opp med appeller, finner våre paroler og har avgang klokken 12. Vi går nedover Karl Johan til Jernbanetorget

Se arrangement-siden på uloba.no for Stolthetsparaden her.

Se Facebook-arrangement for Stolthetsparaden her.

Stolt natt

Stolt natt er festen som avslutter festivalen. På Stolt natt deler vi ut Stolthetsprisen til en person eller gruppe som har gjort en ekstraordinær innsats for funksjonshemmedes likestilling.

I år avholdes Stolt natt på Salt i Oslo.

Se arrangement-siden på uloba.no for Stolt natt her.

Se Facebook-arrangement for Stolt natt her.