Førstehjelpskurs i Asker 7 september

Uloba Independent Living Norge arrangerer gratis førstehjelpskurs i regi av Røde Kors.

Dato
7. sep 17:00 - 21:00
Sted
Askerveien 61, 1364 Asker

Alle har utbytte av et førstehjelpskurs.
Man behøver ikke å kunne utføre førstehjelp selv, men kan instruere andre i hva de skal gjøre, f.eks. en personlig assistent. 

Som personlig assistent kan du selv melde deg på. Kurstiden er da ulønnet. Dersom en arbeidsleder ber en eller flere assistenter om å delta, regnes kurset som arbeidstid og skal derfor være lønnet. Hver enkelt assistent må registreres i skjemaet under. En person registreres av gangen i skjemaet.


Det er begrenset antall plasser pr. kurs, og vi tar derfor forbehold om plass ved påmelding.
Du får endelig beskjed dersom du har fått plass. 

Utgifter i forbindelse med kurset kan dekkes over driftsbudsjettet ut fra gjeldende rammer beskrevet i håndbøkene. Dersom du har spørsmål; kontakt oss på e-post kompetanse@uloba.no