Foreslå kandidater til Stolthetsprisen 2021

[ingress]Stolthetsprisen 2021 deles ut på Stolt natt under Independent Living-festivalen i juni. Men vi trenger din hjelp til å finne ut hvem som bør få prisen.[/ingress]

Stolthetsprisen deles ut årlig av Uloba – Independent Living Norge SA til funksjonshemmede enkeltpersoner, organisasjoner eller virksomheter av funksjonshemmede som baserer sitt arbeid på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen.

Mottaker av prisen må ha gjort et betydelig arbeid for å bygge ned de hindringer som begrenser funksjonshemmedes mulighet til å gjøre egne valg og leve slik man selv ønsker.

Mottaker av prisen må ha utfordret diskriminerende praksis, normer, tradisjoner eller holdninger som hindrer funksjonshemmedes deltakelse og livsutfoldelse.

Stolthetsprisen har vært delt ut årlig siden 2008.

Send ditt forslag til et av medlemmene i priskomiteen innen 25. mars klokka 16. I priskomiteen sitter:

Som inspirasjon nevner vi her noen tidligere prisvinnere:

2020: Ann Kristin  Krokan, første redaktør for Magasinet Selvsagt, tydelig målbærer for den sosiale forståelsesmodellen og forkjemper for funksjonshemmedes likestilling fra tidlig på 1970-tallet.

2019: Vibeke Marøy Melstrøm, generalsekretær og en av de fem gründerne i Uloba.

2018: Lars Ødegård, rådgiver og tidligere generalsekretær og forbundsleder i Norges Handikapforbund, politiker i Arbeiderpartiet.

2017: Adolf Ratzka, som bragte med seg BPA-ideen fra USA til Europa og som har vært med å stifte både Stockholmskooperativet för Independent Living og det europeiske Independent Living-nettverket ENIL.